Nu införs efterskottsbetalning

Den 20 september var sista gången assistansersättning betalas ut i förskott. Från 1 oktober 2016 betalar Försäkringskassan ut assistansersättning i efterskott, efter inlämnad redovisning av utförd assistans. Detta innebär att nästa utbetalning kommer tidigast den 20 november 2016. Många inom…
Personal bestraffade brukare

Missförhållande har uppdagats på ett LSS-boende i kommunen. En Lex Sarah-anmälan har lämnats in. En funktionshindrad person som bor på ett av kommunens gruppboende har blivit utsatt för bestraffningar och otrevligt bemötande. Handlingarna ska ha inträffat under det senaste halvåret…