Vem bestämmer var man ska bo?

HANDIKAPPFÖRBUNDEN. En grundläggande mänsklig rättighet är att kunna bo där man vill. Men det gäller inte alla. Personer som har bostad med särskild service enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kan tvingas flytta mot sin vilja.…
Rättshjälp i LSS-mål nu!

RECLAIM LSS. Idag är det inte möjligt att få rättshjälp för att driva ett LSS-mål i domstol, men redan i förarbetena till LSS föreslogs en sådan möjlighet. Och trots att remissinstanserna ställde sig övervägande positiva till detta förslag förverkligades det…
Vilseledande om assistans i media igen!

RECLAIM LSS. I morse hörde jag på SVT-nyheterna att Riksrevisionen i en ny rapport uppskattat att 16 miljarder utbetalades felaktigt av Försäkringskassan i bidragssystemen. De bidragssystem som nämndes var assistansersättningen, bostadsbidrag, sjukersättningen och föräldraförsäkringen. När jag nu läser rapporten får…
F-kassan vägrar betala assistansbolag i Örebro

NERIKES ALLEHANDA. Försäkringskassan har stoppat utbetalningarna till två assistansbolag i Örebro. Tidigare i år polisanmäldes bolagen av Försäkringskassan. – Det här är en markering, säger områdeschefen Monica Svanholm. NA har under våren skrivit om två assistansbolag i Örebro vars företrädare misstänks…
F-kassan vägrar betala assistansbolag i Örebro

Försäkringskassan har stoppat utbetalningarna till två assistansbolag i Örebro. Tidigare i år polisanmäldes bolagen av Försäkringskassan. – Det här är en markering, säger områdeschefen Monica Svanholm. NA har under våren skrivit om två assistansbolag i Örebro vars företrädare misstänks för flera…
TCS LidingöRuset & TCS LidingöRullet

Den som har någon form av funktionsnedsättning, går i grundsärskola eller arbetar i daglig verksamhet/på dagcenter så är lidingöRullet perfekt för att utmana sig själv och sina vänner i TCS LidingöRullet är öppet för alla som tar sig fram med hjälp…
Debattartikel: Lyckan att kunna parkera

Fyra tidigare förbundsordföranden skriver debattartikel om beslutet att avgiftsbelägga parkeringstillstånd i Stockholm. DHR – DEBATTARTIKEL. Lycka är att finna en bilparkeringsplats. En enkel sanning att begripa för de flesta bilförare. Det som kanske är lite svårare att förstå är att…
Oseriösa påståenden vilseleder om assistans

Jobb för mer än 80 000 assistenter innebär betydande skatteintäkter. Vi ser i direktiven för ”Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen”, och i den debatt som uppstått, åter att tveksamma påståenden används som sanning. Påståendet att assistansersättningen växer okontrollerbart…
Kräver besked om bilstödet

Bilstödet är inte vad det borde vara, anser DHR och pekar på problem med framför allt anpassningsbidraget. ”Bilstödet är väl använda pengar, insatser som leder till att människor dels tar eget ansvar för sitt resande i mycket hög grad och…