RBU – Personlig assistans – hotad frihetsreform? Bengt Westerberg

Bengt Westerberg

Publicerades den 18 okt. 2016 (33:26 min)
Personlig assistans – hotad frihetsreform?

Bengt Westerberg tidigare socialminister och
partiledare (L)

Inledning: Maria Persdotter, ordförande RBU

Läs mer om RBU: http://rbu.se/