Ryggmärgsskada behandling med baklofenpump

Så här fungerar en medicinpumpVid behandling av spasticitet används muskelavslappnande läkemedel. Om inte medicinering i tablettform hjälper mot spasticiteten eller om läkemedlet gett oacceptabla biverkningar, kan kontinuerlig tillförsel av medicinering till ryggmärgskanalen via en självreglerande pump vara ett alternativ.

På detta sätt slipper medicinen passera via mage och tarm utan kommer istället direkt in till ryggmärgen, där den skall verka. Med den här typen av medicinering kan den totala dosen av medicinering sänkas mycket kraftigt, vilket medför minskade biverkningar. Om spasticitet finns i såväl armar som ben så kommer behandlingen att ge bäst symtomlindring i benen.

”Baklofenpumpbehandling kan ge bättre andningsfunktion”

 

ITB-behandlingPlacering av pump och kateter

Behandlingen med intrathekal medicinering vänder sig till personer som är drabbade av så svår spasticitet eller spasmer att de är förhindrade att utföra vardagliga aktiviteter och skötsel. Den här typen av rörelserubbningar är ofta en följd av sjukdomstillstånd som multipel skleros, cerebral pares, hjärnskada, stroke eller ryggmärgsskada.

För att vara en kandidat till behandlingen måste man

  • Vara åtminstone fyra år gammal med tillräcklig kroppsstorlek för pumpen
  • ha uppvisat positiva resultat under en testdosering
  • inte vara aktuell för medicinering i tablettform eller ha fått oacceptabla biverkningar (gäller endast personer med svår spasticitet p.g.a. ryggmärgsskada)
  • vänta åtminstone ett år efter inträffad skada (gäller endast personer med traumatisk hjärnskada).

Testdosering

Om behandlande doktor på hemorten tror att en medicinpump skulle kunna vara till hjälp för dig kommer du och närstående kallas till antingen spasticitetsmottagningen eller till neurokirurgiska klinikens mottagning, där en testdosering kommer att genomföras. Avsikten med testdoseringen är att undersöka hur din kropp svarar på en intrathekal medicinering.

Innan testdoseringen genomförs bedöms rörligheten i dina armar och ben för att bedöma nivån på spasticiteten. Du kan även komma att videofilmas för framtida referensbehov.

Under testdoseringen tillförs läkemedel via en mycket tunn slang som lagts in i ryggmärgskanalen nedanför ryggmärgens slut. Innan neurokirurgen sätter slangen på plats, vilket sker med hjälp av ett nålstick, ges bedövningssalva och eventuellt lite lugnande medicin. Den tunna slangen tejpas sedan längs med ryggen och möjliggör att man på ett mycket enkelt och smärtfritt sätt kan ge medicinen. Så här fungerar en medicinpump

Testdoser ges bara en gång per dag och efteråt stannar patienten på avdelningen under de närmaste timmarna. Det tar mellan 30 minuter till en timme innan medicinen börjar verka avslappnande på dina muskler och effekten varar mellan fyra till åtta timmar. I takt med att medicineringen avtar återvänder du till samma nivå av spasticitet som innan testet.

Under testet kommer din läkare att avläsa dina livsfunktioner såsom puls, andning, blodtryck samt nivån på spasticitet i dina muskler. Genom att sedan jämföra din spasticitet innan och under testet kan du och din läkare se effekterna av medicineringen.

Alla personer svarar olika på de testdoser som ges. För vissa kan musklerna bli så avslappnade att man inte kan använda dem och för andra kan man behöva göra om proceduren följande dag med förhöjda doser för att uppnå någon effekt.

Själva graden av avslappning är inte viktig i det här skedet då man bara är ute efter att se om medicinen kan vara till nytta för dig. Om du kommer att bli aktuell för den här behandlingsformen kommer du och din läkare givetvis justera din pump så att den avger den exakta mängden medicin för att hantera just din spasticitet.

Tack vare den förbättrade andningen kan jag sova bättre och får ett bättre allmäntillstånd
– kort sagt högre livskvalitet.

Läsa mera om baklofenpumpbehandling


Så här fungerar en baklofenpump


Se vad som orsakar svår spasticitet och hur en baklofen pumpen fungerar.
Denna medicinska animations film tar dig in i kroppen för att förklara orsakerna till och behandling av svår spasticitet i samband med stroke, cerebral pares, multipel skleros, hjärnskada eller ryggmärgsskada.

Har du stela muskler som gör det svårt att flytta eller styra dina armar, ben eller kropp? Detta tillstånd kan kallas spasticitet, vilket kan göra din vardag utmattande och svårt. Även om det inte finns något botemedel mot svår spasticitet så finns det lyckligtvis behandling  tillgängligt.

För vissa patienter med svår spasticitet är rätt behandling med en baklofen pump. Läs mer om denna behandling på http://www.baclofenpump.com/info.

Intratekal baklofen är inte till för alla. Alla kommer inte att få samma resultat. Tala med din läkare för att förstå de fördelar och risker med intratekal baklofen terapi och för att avgöra om det kan vara rätt för dig. Ett recept krävs. För viktig säkerhetsinformation, besök http://www.spasticity.com/safety. Denna video innehåller information om behandlingar som är godkända för användning i USA och är avsedd att ses av invånarna i USA.


Så här går det till att fylla på medicin I baklofenpump
4.22 min, nov 2014
Denna video visar proceduren hur det går till att fylla på medicinen i
Baklofenpumpen.


Spasticitet före och efter insättning av Baclofen Pump
4:36 min, 19 juni 2011
Videoklipp av patienter före och efter insättning av Baklofen pump för svår spasticitet som härrör från en mängd olika medicinska tillstånd.


Om medicinen Baklofen, vad du behöver veta?

7:15 min, 6 sep – 2016
Baklofen är en GABA-liknande läkemedel som har använts i årtionden vid behandling av spasticitet.
Det har muskelavslappnande ,ångestdämpande och lugnande egenskaper.
Utanför dess medicinska användningen för spasticitet, har det varit föremål för forskning som en möjlig behandling för alkoholberoende.

Läkemedlet tas ibland i icke-medicinska fall, eftersom det kan ge ångest dämpning, sedering, och några eufori. Det brukar beskrivas som något liknande phenibut i dess effekter.

Baklofen = Lioresal; Liofen; Gablofen; Kemstro; (RS) – 4-amino -3 – (4 -klorfenyl) butansyra.