Symtom – Ryggmärgsskada

 • Nacksmärta
 • Rhizopati
 • Bortfall av neurologiska funktioner nedom skadenivån, tetrapares/tetraplegia.
 • Avsaknad av reflexer nedom skadenivån.
 • Bukandning, lågt blodtryck, bradykardi, hypotermi, och priapism är tecken på hög ryggmärgskada

  Konsekvensen av en ryggmärgsskada beror på var i ryggmärgen skadan är lokaliserad
  samt dess utbredning. Skador i ryggmärgen på bröst- eller ländryggsnivå kan resultera i förlust av funktion i benen men med kvarvarande funktion i armar. Detta tillstånd brukar kallas för parapares (eller paraplegi om skadan är komplett).

  Vid högre skador i halsryggen så drabbas även funktionen i våra övre extremiteter (tetrapares eller tetraplegi). Neurologiska funktioner kan ibland återkomma efter att den spinala chocken har släppt, vilket kan ta flera veckor.Hög skadaSymptomen varierar något beroende på var skadan sitter
  Ryggmärgsskada kan orsaka svaghet och känselbortfall i och under punkten av skadan. Svårighetsgraden av symptomen är berorende på om hela ryggmärgen är svårt skadad (komplett) eller endast delvis skadad (inkomplett)

Ryggmärgen går inte under första ländkotan, så skador på och under denna nivå medför inte ryggmärgsskada. De kan dock orsaka – skada på nervrötterna i detta område.

Skada på hals eller nära halsen

 1. När ryggmärgsskada uppstår nära halsen så kan det påverka både armar och ben samt ge andningssvårigheter (från förlamning av andningsmusklerna)
 2. Förlust av normal tarm-och blåskontroll (kan innefatta förstoppning, inkontinens, urinblåsa spasmer)
  Domningar
 3. Sensoriska förändringar
 4. Spasticitet (ökad muskelspänning)
 5. Smärta
 6. Svaghet, förlamning
 7. Bröstkorg (bröst-nivå) 
  Lägre skada
  När spinala skador uppstår i brösthöjd så kan symptomen påverka– Andningssvårigheter (från förlamning av andningsmusklerna)
  – Förlust av normal tarm-och blåskontroll (kan innefatta förstoppning, inkontinens, urinblåsa spasmer)
  – Domningar
  – Sensoriska förändringar
  – Spasticitet (ökad muskelspänning)
  – Smärta
  – Svaghet, förlamning

”Skador på livmoderhalsen eller hög bröstkorg ryggmärgen kan också resultera i problem med blodtrycket, onormal svettning, och svårt att behålla normal kroppstemperatur”

När skador uppträda på nedre delen av ryggen Lumbal (korskota) (nedre ryggen), symptom av varierande grad påverka
– Ben
– Förlust av normal tarm-och blåskontroll (kan innefatta förstoppning, inkontinens, urinblåsa spasmer)
– Domningar
– Smärta
– Sensoriska förändringar
– Spasticitet (ökad muskelspänning)
– Svaghet och förlamning


Symptom vid Ryggmärgsskada
1:18 min, 10 dec – 2015
Det vanligaste symptomet för ryggmärgsskada på grund av trauma är smärta. I de flesta fall är uppkomsten av smärta omedelbart. Sällan, utvecklas smärta senare.

Smärta orsakad av ryggmärgsskada kan inträffa var som helst i ryggraden, men ryggmärgsskador är vanligast i livmoderhalscancer och ländrygg.

Om ryggmärgsskada orsakar irritation av nervvävnad, kan smärta stråla ut till de olika delar av kroppen. I de flesta fall utstrålar det till ben och armar och åtföljs av stickningar, brännande, domningar eller muskelkramper.

Kortsiktiga förlamning kan också förekomma.

Om ryggmärgsskada orsakar kompression eller bristning av ryggmärgen så kan långvarig förlamning förekomma. Förlust av motoriska och sensoriska funktioner i nedre delen av bålen och benen uppstår på grund av skada i ländryggen och total förlamning uppstår på grund av skador på halskotpelaren.

I svåra fall av ryggmärgsskada när ryggmärgen väsentligt komprimerade eller spruckna sker paraplegi med tarm och blåsa inkontinens ofta.