Regeringen vill genomföra besparingar på LSS

Regeringen vill genomföra besparingar på LSS (lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade) och assistansersättningen.

Något som fått Riksförbundet för Rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU) att rasa. Se inslaget ”Svårare att få personlig assistans – Nyhetsmorgon (TV4)”