Brukarkoll.se – En blogg om vård och personlig assistans

 

 

 

Medfödda funktionsnedsättningar

Som man hör på ordet så innebär medfödda funktionsnedsättningar att personen lidit av detta sedan födsel. Det kan handla om genetiska defekter såsom Downs Syndrom som innebär att personen har en extra kromosom i kroppen. Något kan också hända vid födseln som orsakar en funktionsnedsättning, till exempel syrebrist som kan leda till hjärnskador.

Många funktionsnedsättningar kan vara medfödda som exempelvis Multipel Skleros som är en neurologisk sjukdom som gör att man har svårt att röra sig. Det innebär att funktionsnedsättningen har funnits hela tiden men att den kanske visat sig först flera år senare. Ofta kan det ta många år att diagnostisera funktionsnedsättningar som autism och ADHD. Fysiska funktionsnedsättningar kan också visa sig först när man blir äldre. Det finns vissa funktionsnedsättningar som är ärftliga och andra som uppkommer genom den miljö som man är uppväxt i.

Skador och sjukdomar

Man kan också erhålla en funktionsnedsättning efter en olycka eller efter att man har haft eller har en sjukdom. Det är vanligt att man får en funktionsnedsättning om en kroppsdel skadas svårt i en olycka. Det kan visa sig i att man har svårt att gå, smärtor eller kramper och muskelvärk. Om man har en svår funktionsnedsättning på grund av en olycka kan det krävas att man behöver hjälp för att klara av vissa saker i sin vardag,

Det finns också många sjukdomar som leder till att man får en funktionsnedsättning. Exempelvis är det många neurologiska sjukdomar som kan leda till att man får svårt att klara sig själv. Att tappa muskelkraft i ben och armar gör att man inte kan gå eller lyfta saker vilket i sin tur betyder att man behöver hjälp. Det finns även psykiska sjukdomar som kan innebära att man har svårt att klara sig själv som exempelvis ångest eller depressioner. Autism och ADHD är också exempel på intellektuella funktionsnedsättningar som i svåra fall kräver att man får hjälp.

Allmänt om funktionsnedsättningar

Att ha en funktionsnedsättning innebär att man har en funktion som har en nedsatt förmåga att fungera som den ska. Det kan handla om en fysisk funktion men också en psykisk funktion eller en intellektuell funktion. Dessa funktionsnedsättningar kan leda till att man får det svårt att klara av sin egen vardag. Det innebär att man kanske behöver hjälp av en personlig assistent som gör livet lite enklare för brukaren.

Alla kan drabbas av en funktionsnedsättning någon gång i livet. En del har medfödda funktionsnedsättningar medan andra kan få det senare i livet genom en olycka eller en sjukdom.

Här på denna sida finner man information om funktionsnedsättningar, personlig assistent och brukare. Det gör att man får veta mer om vilka möjligheter det finns att få en personlig assistent om man drabbas av en funktionsnedsättning. Att kunna erhålla personlig assistent i samband med att man blir oförmögen att klara sig själv är en rättighet som alla har. En personlig assistent kan hjälpa en brukare att klara av vardagen. Det kan innebära allt från att klä på sig till att handla och ledsaga vid utgång.

 

Funktionsnedsättningar och personlig assistans

Det finns många olika typer av funktionsnedsättningar;

  • Kognitiv funktionsnedsättning

De som lider av en kognitiv funktionsnedsättning har svårighet att förstå och använda information på rätt sätt. Detta kan exempelvis drabba minnet och vår inlärningsförmåga. Personer med denna typ av nedsättning kan ha svårt att få ihop vardagen då saker lätt blir förvirrande och en känsla av meningslöshet kan upplevas. Av naturliga anledningar kan detta leda till stress och ångest.

  • Kommunikativ funktionsnedsättning

En kommunikativ funktionsnedsättning innebär att personen har svårt att kommunicera. Det kan vara att man tappar talförmågan successivt under livets gång eller saknar den helt från födseln. Även om personen har talförmåga kan hen lida av att inte kunna uppfatta sociala strukturer och svårigheter att kommunicera med andra.

Strävan är att försöka leva självständigt, även för brukaren och assistenten som hjälper till. En personlig assistent tillgodoser alltid brukarens behov och önskemål och ser till att brukaren får möjlighet att göra de saker som hen önskar i den mån som är möjligt.  På vår sida kan du hitta en mängd information om vård och personlig assistans och den syftar att vara ett forum för dig som är brukare. Du ska kunna ta del av information som berör dig. Vi vill skapa en plattform för dig att läsa om olika ämnen, att ställa eventuella frågor och att dessutom få svar på dessa.

 

Sätt alltid människor först

Det är viktigt att alla människor får samma villkor att klara av sin vardag. Det gäller främst för personer som har en funktionsnedsättning och som behöver en personlig assistent för att kunna utföra vardagliga saker.

Respektera varandra

Alla människor är lika mycket värda, oavsett om de är friska eller om de har en funktionsnedsättning. Det gör att man ska ta hand om varandra och även respektera varandra. Tänk på att en funktionsnedsättning kan drabba alla.

Rätten till en personlig assistent

Om man har en funktionsnedsättning som gör att man har svårt att klara sig själv har man rätt till en personlig assistent. En personlig assistent kan hjälpa en så att man kan leva ett så normalt liv som möjligt.

Blogg