Hjälpmedel ger ökat oberoende

Vem som helst kan råka ut för en olycka eller drabbas av sjukdom. Om det skulle drabba dig kan det hända att du inte klarar allting i vardagen själv. Då kan hjälpmedel av olika typer göra dig mer självständig och ge dig mer frihet att göra det du vill.

Hjälpmedel kan innebära allt från en griptång som kan hjälpa dig att plocka upp saker från golvet till en duschpall eller en rullstol. Det kan innebära verktyg som kan hjälpa människor att sätta på sig strumporna eller öppna ett mjölkpaket. Men det finns även större lösningar, till exempel anpassade köksskåp som kan höjas och sänkas med ett knapptryck.

Vissa hjälpmedel går att få genom landstinget, medan andra kostar pengar. Vad som ingår och vad man själv får bekosta varierar dessutom mellan olika landsting. Om man varit sjuk en tid är det inte ovanligt att ekonomin är dålig. Ett lån utan UC för att bekosta eventuella hjälpmedel som landstinget inte står för kan faktiskt vara en investering för livet.

Rikare liv med hjälpmedel

När man har drabbats av skada eller sjukdom är det inte ovanligt med känslor av att inte räcka till. Många jämför sin förmåga med vad de klarade av innan de blev sjuka, och då är det lätt att känna sig oduglig. De flesta människor har en stark vilja att klara sig själva. Även om det kan ta emot att erkänna att man behöver någon slags hjälpmedel kan de innebära en stor skillnad i vardagen.

Hjälpmedel kan ge någon ett rikare liv. Att ha en meningsfull fritid är oerhört viktigt för allas mentala hälsa. Att aldrig ens ha en möjlighet att kunna göra något överhuvudtaget på fritiden innebär en stor psykisk påfrestning. Därför är det av högsta vikt att de människor som behöver hjälpmedel och assistans får professionell hjälp på ett respektfullt sätt.

Men inte alla hjälpmedel finns i hemmet. Färdtjänst är ett väldigt bra hjälpmedel för de som av någon anledning inte kan resa med kollektivtrafiken eller köra själva. Det låter människor lämna sina hem för att komma ut och träffa vänner eller uträtta ärenden. De behöver inte förlita sig på att släkt eller vänner ska ställa upp och skjutsa. Det går även att få olika typer av hjälpmedel till sin arbetsplats eller skola. Det kan röra sig om allt från ergonomiska tangentbord eller stolar till hörsel-eller synhjälpmedel.

Assistans när hjälpmedel inte räcker till

Om praktiska hjälpmedel inte räcker till för att någon ska kunna sköta vardagen är personlig assistans nästa steg. Inte alla har rätt till personlig assistent, men för de som uppfyller kriterierna kan en assistent innebär skillnaden mellan att inte klara något alls till att kunna sköta ett jobb eller bo själv. Med hjälp av en assistent kan en funktionshindrad människa göra saker de annars inte hade klarat av.

Ett handikapp eller en sjukdom drabbar inte alltid enbart en person. Oftast drabbar det en hel familj. Om till exempel ett av barnen i en familj har ett handikapp innebär det oftast att de övriga barnen inte får lika mycket tid och uppmärksamhet. Föräldrarna tvingas lägga mer tid och resurser på att hjälpa barnet med funktionshinder, vilket kan skapa stress och obalans för hela familjen.

Sådana gånger kan hjälpmedel och assistans vara oerhört viktigt för att stödja de drabbade. På samma sätt kan resurser till en elev i en skolklass göra att de övriga eleverna får mer tid och hjälp av läraren.