Brukare och personlig assistent

Personlig assistent

En personlig assistent är en person som är anställd för att ta hand om en person som har en funktionsnedsättning som gör att personen inte klarar sig själv. En personlig assistent kan vara en person som är en vän eller en familjemedlem till brukaren. Det kan också vara en helt okänd person som anställs genom en assistentgivare eller kommunen.

Innebörden av personlig assistans

Över hela världen finns människor som av olika anledningar behöver hjälp med sina grundläggande behov. Dessa innefattar inte bara saker så som att äta, gå på toa och lägga sig i sängen för att sova, utan även sådant som hjälper en att leva en normal vardag. Detta inkluderar möjligheten att delta i aktiviteter, att kunna umgås normalt med sin familj eller att få hjälp med att underhålla hemmet.

För att kunna uppfylla dessa dagliga behov, kan en person få hjälp av en personlig assistent. Brukarna, d.v.s. användarna av denna tjänst, har olika behov och arbetet kan vara mer eller mindre krävande för den personliga assistenten.

 

Vad är en brukare

I detta sammanhang talar man om en brukare, som de personer som är i behov av och använder personlig assistans. I Sverige finns särskilda regelverk som avgör vem som har rätt till servicen genom Försäkringskassan. Först och främst berättigas personlig assistans endast om brukaren behöver hjälp med följande grundläggande behov;

  • Andning

Att få hjälp med att andas kan menas att assistenten ser till att andningshjälp fungerar som de ska, exempelvis att syrgas frisläpps i rätt mängd till brukaren.

  • Hygien

Beroende på brukarens funktionsnedsättning kan denne behöva olika mycket hjälp med hygienen. Somliga behöver endast hjälp med att duschas och badas, medan andra behöver hjälp även med att gå på toaletten.

  • Äta

Att få i sig den mat man behöver innebär både inhandlande av och tillagning av mat. Båda dessa delar kan assistenten hjälpa med. Somliga behöver också hjälp med att äta maten.

  • Klä- på och av sig

Med funktionsnedsättning är det inte alltid lätt att klä på sig kläder på morgonen och att sedan byta kläder på kvällen när man ska sova. Detta är ännu en uppgift som man kan få assistans för.

  • Kommunikation

Om man har en funktionsnedsättning som försämrar ens talförmåga eller förmåga att kommunicera generellt är det till stor hjälp att ha någon som förstår ens kommunikationssätt. Det kan handla om att förstå kroppsspråk eller mumlande ord.

  • Övrigt

Eftersom att alla brukare har olika behov finns det en kategori för övrigt som bara kan specificeras i det enskilda fallet.

Det är Försäkringskassan som avgör i det enskilda ärendet om vad som gäller. Generellt ska man behöva mer än 20 timmars hjälp i veckan och vara under 65 år. Däremot har alla brukare möjlighet att anställa ett privat företag som inte har samma krav. Om man har möjlighet kan brukaren vara den direkta arbetsgivaren, alltså att assistenten är anställd av endast denna person.

Normalt är att en brukare tillsammans med kommunen eller ett assistentföretag koordinerar en personlig assistents arbete. Ibland kan en brukare inte själv agera som arbetsgivare på grund av funktionsnedsättnings art. Då krävs det att brukaren i samarbete med en samordnare bestämmer hur en personlig assistent ska fungera tillsammans med brukaren.

En brukare ansvarar för att den personliga assistenten får en bra arbetsplats och rimliga arbetsförhållanden så att den personliga assistenten kan utföra sitt arbete. Ofta kan detta ske i samarbete med den personliga assistenten eller tillsammans med en samordnare.

En brukare är med i processen för att anställa en personlig assistent tillsammans med sin assistentgivare. Ibland fungerar inte samarbetet med den personliga assistenten bra och då kan brukaren avskeda den personliga assistenten.

 

Vad är en personlig assistent

En personlig assistent ska hjälpa brukaren med de saker som brukaren inte själv klarar av. Det kan röra sig om att städa, handla, tvätta, ledsaga brukaren vid olika besök hos läkarmottagningar eller vid utflykter. Ibland kan det också ingå i arbetsuppgifterna att man sover över hos en brukare för att kunna hjälpa brukaren på natten. Det är kommunen som bestämmer hur många timmar som en brukare ska få ha en personlig assistent. I vissa fall krävs det att en brukare behöver en personlig assistans varje dag, dygnet runt, vilket innebär att det är flera personer som arbetar som personlig assistent för en brukare.

Om en personlig assistent är en familjemedlem eller en kompis kan de ibland finnas många fördelar då man redan känner varandra. Det kan också finnas många nackdelar som exempelvis att man behöver skilja på arbete och familjeliv. Andra nackdelar med att ha en familjemedlem som personlig assistent är att andra i familjen kan styra och påverka arbetet. Ibland kan det vara lättare att ha en okänd person som personlig assistent och som finns där för brukaren under klara regler och med tydliga arbetsuppgifter.

Idag arbetar cirka 90 000 personer som en personlig assistent i Sverige. Det behövs inga särskilda kvalifikationer för att få arbete inom yrket, däremot behöver man vara minst 18 år och förmögen att utföra jobbet. Endast när brukaren behöver särskild medicinsk vård krävs utbildning. Det är ett yrke som det finns ett stort behov av och som har en stor betydelse av användaren i fråga.

 

Vad gör en personlig assistent

En personlig assistent arbetar för en person som har en funktionsnedsättning som innebär att personen inte klarar sig själv. En personlig assistent är anställd för att utföra vissa arbetsuppgifter för att underlätta för en brukare som har en funktionsnedsättning. Det kan bland annat vara att handla, städa, tvätta, diska, umgås med brukaren och följa med brukaren då brukaren lämnar bostaden för olika ärenden.

Att arbeta som en personlig assistent kan innebära att man får umgås med sin brukare på ett mer personligt plan vilket kan leda till situationer som behöver hanteras professionellt. Det kan exempelvis vara så att brukaren träffar kompisar eller vill göra saker som den personliga assistenten kanske tycker mindre bra om. Det är viktigt att brukaren och den personliga assistenten har en förmåga att kunna skilja på arbete och vänskap i vissa situationer så att den personliga assistenten kan utföra sitt arbete professionellt.

Det krävs också att både brukaren och den personliga assistenten har möjlighet att kunna dra sig undan för sig själva vid de tillfällen då brukaren inte behöver någon hjälp. Det innebär att den personliga assistenten behöver utrymme på arbetsplatsen för att kunna koppla av men även att brukaren får eget utrymme i sitt hem utan sin personliga assistent.

 

Vad får en personlig assistent inte göra

Att arbeta som en personlig assistent innebär att man ansvarar för att hantera olika arbetsuppgifter som gör att brukaren kan leva ett drägligt liv. Den personliga assistenten är till för att underlätta brukarens vardag och inte inskränka den. Därför finns det saker som en personlig assistent inte får göra eller behöver göra. Exempelvis får en personlig assistent inte på något sätt förolämpa brukaren på grund av att brukaren har en funktionsnedsättning. Den personliga assistenten får inte heller inta alkohol under arbetstid.

En personlig assistent bör försöka hålla de löften som utlovas och även att komma i tid till arbetet. Det är viktigt för en brukare att denna kan lita på sin personliga assistent då en brukare i många fall är helt utlämnad till den personliga assistenten,

Det är också viktigt att det finns klara arbetsuppgifter som den personliga assistenten är anställd för att utföra. Det finns en risk att brukaren eller andra familjemedlemmar utnyttjar en personlig assistent att utföra arbeten som inte är förenat med den hjälp som brukaren behöver. Det kan vara allt från att utföra olika arbeten i hemmet till att utföra ärenden där brukaren inte är involverad. Det krävs att brukaren och den personliga assistenten har en bra dialog kring vad brukaren behöver hjälp med och vad som inte ingår i den personliga assistentens uppgifter.

 

Rättigheter och skyldigheter som personlig assistent

Att arbeta som personlig assistent är ett väldigt personligt arbete där den anställde och brukaren ofta kommer varandra nära då de spenderar mycket tid tillsammans. Det är ett speciellt arbete med varierande arbetsomgivning. Ofta arbetar assistenten ensam med brukaren och ofta i dennes hem.

När man arbetar som personlig assistent har man både skyldigheter men också rättigheter då det kommer till arbetsmiljön och sina arbetsuppgifter. Assistentens rättigheter handlar bland annat om möjlighet att skapa en arbetsomgivning som är hållbar. Arbetsgivaren, ofta ett företag, är skyldig att se till att den anställde fysiskt klarar av arbetsuppgifterna och att denne har kompetens att utföra dessa på rätt sätt.

En assistents viktigaste och mest grundläggande skyldighet är att utföra arbetet med stor omsorg och att värna om brukarens integritet. Det är viktigt att assistenten följer de anvisningar man kommit överens om med brukaren. Det är brukaren som bestämmer vilka arbetsuppgifter som en personlig assistent har. Du behöver utföra dessa arbetsuppgifter så att brukaren kan erhålla den hjälp som den behöver för att kunna leva ett så normalt liv som möjligt. Det är dock viktigt att brukaren också är delaktig i de arbetsuppgifter som du utför, i den mån brukaren kan.

En personlig assistents uppgift är att ta hand om brukaren och hjälpa brukaren med de uppgifter som brukaren inte klarar av att utföra helt själv eller inte alls. Det innebär att brukaren själv ska utföra de uppgifter som brukaren klarar av att utföra själv, om inte annat har överenskommits.

Eftersom det är en anställning så skyddas den personliga assistenten av de villkor som finns i anställningslagen. Detta innebär att det krävs skäl för uppsägning, möjlighet att ställa krav på en bra arbetsmiljö och fungerande rutiner. Det viktigaste när man arbetar som personlig assistent är att ha en bra dialog med brukaren så att det går att finna rutiner som passar båda bra.

 

Relationen mellan brukare och personlig assistent

Att arbeta som personlig assistent innebär ett stort ansvar och arbetsuppgifterna är ofta mycket krävande. De som har rätt till personlig assistans lider ofta av omfattande funktionsnedsättningar och behöver ofta vård med de mest grundläggande behoven som att gå på toa och att äta. Utan att känna varandra sedan innan ska alltså en assistent plötsligt vara involverad i stora delar av brukarens liv.

Trots arbetets innebörd beskriver många yrket som väldigt meningsfullt och givande. Det är ett viktigt yrke som drastiskt förändrar livet för brukaren och potentiellt dess omgivning som kan inkludera vänner och familj. För brukaren är det alltså viktigt att känna sig bekväm med sin assistent då denne ofrivilligt är i behov av extra assistans. Assistenten kommer minst sagt nära inpå livet av brukaren och det är viktigt att bygga upp en relation mellan dessa. Det kommer såklart från båda parters håll, men det ingår i assistentens jobb att få brukaren att känna sig hörd och bekväm med de uppgifter som ska utföras.

Den ideala situationen är att brukaren får hjälp av en assistent som stannar under en längre period. En relation mellan dessa är nödvändig och utvecklas inte sällan till en lång och givande relation.