Hur är en bra personlig assistent

När man arbetar som en personlig assistent är det bra om man har vissa egenskaper som gör att man får en bra kontakt med den brukare man arbetar åt. Vår uppfattning och åsikt är att i princip alla kan arbeta som personliga assistenter. Dock kan inte alla passa in som personlig assistent till alla de personer som är i behov av personlig assistent. Det viktigaste är kemin mellan den personliga assistenten och brukaren. Man behöver kunna komma överens med den som man ska vårda så den personen känner tillit och förtroende för den person som är personlig assistent.

Att arbeta som personlig assistent kan vara mycket givande då man får möjligheten att kunna hjälpa andra personer som har det svårt. Det innebär mycket ansvar men också en hel del frihet. När man arbetar som personlig assistent får man lön för de arbetsuppgifter som man utför. Oavsett vad man har för åsikter om sina arbetsuppgifter så är det brukaren som är den person som är den personliga assistentens arbetsledare.

En personlig assistent har ett viktigt och meningsfullt arbete med att bistå brukaren till att leva sin vardag. Vad arbetet innefattar varierar beroende på brukarens situation och behov, men det är alltid lika viktigt att hitta en bra assistent som man kan känna sig bekväm med. Följande egenskaper kan vara viktiga för att bli en bra personlig assistent:

 

Bra egenskaper för en personlig assistent

1. Förståelse och en positiv attityd

För att vara en bra assistent behöver man tänka på att brukaren sitter i en svår sits, en situation som brukaren har tvingats till och som i vissa fall gör att brukaren är nedstämd. Därför bör brukaren försöka hitta personlig assistent som har en positiv attityd som gör att brukaren upplever att den personliga assistenten värdesätter sitt arbete och inte bara arbetar av tiden. Att vara glad och trevlig smittar ofta av sig till brukaren som blir mer avslappnad.

Att ha rätt attityd betyder framförallt att du som assistent ska vara positiv. Enligt mig ska brukaren inte känna att hen är en börda och därför är det viktigt att känna att assistenten faktiskt uppskattar sitt arbete. Det är också otroligt viktigt att vara ärlig i detta arbete, eftersom att den som använder servicen ofta är mer eller mindre beroende av assistenten för att leva sitt liv. Det är alltså inte ett litet ansvar som assistenten har, vilket för oss in på ansvarsfullhet. I detta arbete får man dessutom ofta tillgång till en individs personliga tillhörigheter och dessa ska hanteras på ett säkert sätt.

 

2. Ärlighet och ansvar

Att ta ansvar och ärlighet är bra egenskaper för en personlig assistent. Det innebär att man aldrig ska lova saker som man inte kan hålla. När man agerar professionellt ser man till att följa de överenskommelser man har avtalat. I varje uppgift använder man sig av den erfarenhet och kompetens man har för att utföra bästa möjliga arbete. Att följa överenskomna tider och uppgifter är alltså en otroligt viktig del av att utföra arbetet på ett bra sätt. Utöver detta har assistenten tystnadsplikt och det är viktigt att hen följer de policys angående integritet som finns på plats. Arbetet kommer att underlättas betydligt om brukaren vet att denne kan lita på sin personliga assistent.

 

3. Anpassa dig efter brukaren

Det är brukaren som ska stå i fokus i detta arbete. Det är viktigt att assistenten är bekväm med det hen gör eftersom att det kräver stor förmåga att anpassa sig och vara flexibel i arbetet. En brukare kan ha sin funktionsnedsättning av olika orsaker. En dag är inte lik den andra, och hela tiden måste assistenten anpassa sig efter brukarens dagsform och behov. Man får inte glömma att det faktiskt är brukaren som sätter upp önskemål och det är assistentens jobb att följa dessa till punkt och pricka.

Istället för att fastna på problem så försök att hitta lösningar som är bra både för brukaren och för en själv. Ibland behöver en personlig assistent vara flexibel och kanske utföra arbeten på ett sätt som man inte är van vid. Tänk dock på att din arbetsuppgift är att göra brukaren nöjd vilket innebär att man ibland får göra saker på brukarens sätt utan att lägga några värderingar i det.

Personlig assistans är ett serviceyrke vilket innebär att kunden alltid har rätt. Argumentera aldrig med brukaren om vad som är rätt eller fel. Tänk på att en personlig assistent behöver aldrig begå kriminella handlingar eller genomföra omoraliska handlingar på uppdrag av brukaren. Dock kan du föreslå alternativ men det är fortfarande brukaren som bestämmer hur en arbetsuppgift ska utföras.

 

4. Var tydlig i din kommunikation

En annan kvalite som uppskattas i detta arbete är ens kommunikationsförmåga. Att förstå en person med funktionsnedsättning är inte alltid samma sak som att tala med en fullt frisk människa, och det är därför viktigt att vara uppmärksam och lyhörd på brukaren. Att både använda sig av och tyda kroppsspråk och otydligt tal är en del av arbetet. Det handlar inte bara om att förstå brukarens signaler, utan även om att kunna kommunicera tillbaka på ett sätt som hen förstår. Assistenten måste även kunna översätta denna typ av kommunikation på ett sätt som brukarens omgivning förstår. Kommunikation är med andra ord en viktig del av arbetet!

 

5. En omsorgsfull assistent är i regel en bra assistent

Den kanske mest uppenbara egenskapen en personlig assistent ska ha är att vara omsorgsfull. Du vårdar för en människa och måste ha en naturlig känsla för vad det innebär. Den du vårdar ska hanteras med ärlig omtanke.

 

6. Gör det som förväntas av dig – men föreslå gärna förbättringar

När man arbetar som personlig assistent ska man alltid föregå med gott exempel och ha ett gott omdöme. Det innebär bland annat att man är lyhörd men också tar egna initiativ i de fall något är oklart. Som personlig assistent ska man alltid utföra sina arbetsuppgifter enligt de instruktioner som man har fått även om man kan ge feedback om man anser saker kan göras annorlunda, eller på ett bättre sätt.