Cannabisolja mot smärta

CBD-olja är en typ av cannabisolja

CBD är en term som numera används mer och mer i medicinska termer. Det är en term som är aningen främmande för många utav oss. En lite mer bekant term är cannabis. CBD står för Cannabidiol vilket är ett ämne som vi kan utvinna från just växten Cannabis Sativa, även kallad hampa. De aktiva ämnena i växten, cannabinoider, har olika effekter på oss människor.

De flesta känner till cannabis som en olaglig drog som de flesta inhalerar genom att röka den. Att inta dessa ämnen ger hallucinogena effekter. Detta är eftersom cannabis även innehåller ämnet THC, vilket ansvarar för denna effekt. Själva ämnet CBD har däremot endast en lugnande och smärtlindrande effekt. Nuförtiden tillverkas mycket CBD-olja, som ofta har väldigt låga eller icke existerande nivåer av THC i sig.

Denna olja, som även kan kallas för hascholja eller marijuanaolja, klassas som ett läkemedel snarare än narkotika. Detta eftersom CBD har lugnande och smärtstillande effekter. Oljan kommer i en flaska med en pipett för att kunna inta CBD som droppar. Dosering skiljer sig åt mellan individer och det är rekommenderat att börja försiktigt för att hitta vilken dos som passar en personlingen. 

 

Vad är CBD-olja bra för

Smärtdämpande när andra läkemedel inte hjälper

CBD-olja är mycket effektiv mot smärtor där opiater som exempelvis morfin inte hjälper. För många är CBD-olja skillnaden mellan att kunna lämna sängen eller bli tvungen att ligga kvar. För kroniska smärtor som exempelvis vid artros, kramper, muskelvärk och ryggont är CBD-olja det enda läkemedel som lindrar. CBD-olja har många andra positiva egenskaper också som bland annat att den dämpar depressioner och ångest.

MS, eller Multipel Skleros, är en neurologisk sjukdom som betyder att den drabbar vårt centrala nervsystem. Personer som lider av sjukdomen kan uppleva mycket smärta men även svårigheter att gå, slappna av och använda musklerna till fullo. Ofta drabbas de av spasmer vilket innebär att musklerna drar ihop sig onaturligt ofta eller mycket. CBD-oljan hjälper musklerna att slappna av och kan därför lindra dessa symtom kraftigt. Detsamma gäller patienter som lider av Parkinsons, en annan neurologisk sjukdom som orsakar skakningar i kroppen och stela muskler.

För personer som har den neurologiska sjukdomen MS, Multipel Skleros, är kramper, muskelvärk, domningar och andra besvärande åkommor mycket smärtsamma. I vissa fall hjälper inte de läkemedel som läkarna vanligtvis skriver ut som exempelvis morfin. För många personer som har drabbats av MS skulle CBD-olja i många fall kunna lindra de smärtor som personer med MS har. Detta skulle göra att många personer med MS skulle kunna få en bättre livskvalité. Det skulle också öka möjligheten för personer med MS att kunna utföra många saker själv, istället för att vara beroende av en personlig assistent hela tiden.

Generellt är CBD-olja nästan som en mirakelkur. Cannabisoljan dämpar smärta, dämpar oro och minskar stress vilket får personer lugnare. Detta är dessutom symptom som drabbar de flesta som har en svår sjukdom, vilket gör att CBD-olja har många positiva egenskaper för den som har en kronisk sjukdom. Cannabisolja har också visat att den kan hämma cancertillväxt, förbättra immunförsvaret och även fungera som ett antiinflammatoriskt medel. CBD-olja renar också kroppen från gifter och tillför kroppen både viktiga vitaminer och mineraler.

 

CBD-olja mot kronisk smärta

Användare av CBD-olja har vittnat om en mycket bra smärtlindrande effekt. Även de med kronisk smärta, alltså en långvarig smärta utan bot, upplever att oljan hjälper märkbart. Det inkluderar patienter med nervskador och nervsmärta.

Kronisk smärta kan uppstå i olika former som exempelvis svåra kramper, stickningar, ryggsmärtor och smärta som uppstår från cancer. I många fall har det visat sig att CBD-oljan lindrar smärtan bättre än andra läkemedel. Det har gjort att cannabisoljan har bidragit till att många personer klarar av att leva med sin smärta och därmed kunnat klara sin vardag lite bättre. Det har också visat sig att CBD-olja kan minska spasmer och ryckningar, som är vanliga symptom när man lider av en neurologisk sjukdom.

 

Cannabisolja mot ångest

Att använda cannabisolja mot ångest är inte helt ovanligt. Den har inte bara en lugnande effekt utan kan även ge brukaren lyckokänslor. Dessutom sänks blodtrycket automatiskt genom att blodkärlen utvidgas och trots ett infinnande av lugn vittnar många samtidigt om en energigivande effekt av läkemedlet.

Cannabisolja har visat sig ha mycket positiva effekter för den som lider av ångest. CBD-oljans egenskaper gör att personer blir lugnare, känner en mindre oro och har lättare att sova. Intag av CBD-oljan gör även att personer känner sig mindre stressade. Detta är mycket bra effekter i samband med att man har exempelvis cancer, vilket är en sjukdom som skapar stor osäkerhet och oro hos den som drabbas. Dessutom visar vissa studier att CBD-olja kan hämma cancertillväxten i kroppen.

 

CBD-olja kan hjälpa till med ADHD

Den lugnande inverkan som CBD har kan hjälpa mot funktionsnedsättningar såsom ADHD/DAMP där patienten lider av hyperaktivitet. Oljan kan hjälpa individen att slappna av i olika sammanhang där hen annars har svårighet med detta. Därför kan medicinen också bidra till bättre sömn och göra det lättare att somna.

 

CBD kan hjälpa den som epilepsi

Människor som lider av epilepsi upplever anfall som kan vara mer eller mindre allvarliga. Cannabinoider har visat sig hjälpa mot detta eftersom en orsak till epilepsi kan vara en brist på just detta ämne som kroppen ska producera på egen hand. Det finns många fall där patienter med mycket svår epilepsi knappt upplever några anfall alls efter att de börjat använda CBD-olja som medicin.

 

CBD-olja som ersättning till andra läkemedel

Förespråkare för oljan menar på att det finns många fördelar med att använda CBD-olja som läkemedel. Smärtstillande mediciner har ofta biverkningar såsom trötthet, magproblem och huvudvärk. Antidepressiva kan utöver detta också ge viktförändring och sexuella problem samtidigt som många vittnar om ett beroende till medicinen.

De mediciner som tas mot epilepsi eller för att få musklerna att slappna av, som för patienter med MS och Parkinsons, känner ofta av trötthet och yrsel som biverkningar. Forskning kring CBD olja har visat att läkemedlet ofta upplevs ha färre biverkningar än andra läkemedel som används för olika sjukdomar, så som de nämnda ovan. Man kan även påstå att cannabinoider, som är det ämnet som ger de önskade effekterna, är ett naturligt läkemedel. Detta eftersom det utvinns från en växt, men även eftersom att cannabinoider finns naturligt i kroppen som ett skyddande ämne. En sista fördel med detta läkemedel är att du inte kan överdosera det.

 

Studier och eventuella andra fördelar

Just nu pågår många studier runt om i världen för att utröna de positiva egenskaper som CBD-olja har. Bland annat har studier visat att CBD-olja kan hämma tillväxten för Alzheimer och demens. Studier har också visat att cannabisolja har positiva egenskaper för att minska risken för kärl och hjärtsjukdomar. Det finns också studier som talar för att CBD-olja kan lindra diabetes. Då cannabisolja har antiinflammatoriska egenskaper som möjligtvis kan bekämpa de negativa proteiner som angriper bukspottskörteln och därmed återställa blodsockerbalansen.

I en engelsk studie så framkommer det att personer som intar CBD-olja får ett minskat nikotinberoende. Alla dessa pågående och avslutade studier kommer säkerligen leda fram till att man kommer att kunna hitta många användningsområden för CBD-olja i framtiden.

 

Är CBD olja beroendeframkallande?

 Vad det gäller beroende har man kommit fram till att CBD olja som följer de lagstadgade regleringarna inte är fysiskt beroendeframkallande.

För de CBD-oljor som används i medicinska syften finns det i princip inga risker att bli beroende av CBD-oljan. Mängden av de aktiva ämnena THC och CBD är så pass låga så att de varken är beroendeframkallande eller ger någon berusande effekt.

Däremot finns det alltid en risk att bli psykiskt beroende av något som ger ett välbehag, oavsett vilket läkemedel det är. Detta är en anledning till varför dosering bör ske med försiktighet och moderation. 

 

Ger CBD olja några effekter?

Den cannabisolja som främst används i medicinska sammanhang ger inga oönskade effekter utöver att de bidrar till smärtlindring och dämpar ångest. De cannabisoljor som har en hög grad av THC kan ge vissa effekter som bland annat att man känner sig hög eller berusad. Dock är dessa typer av cannabisoljor olagliga att sälja runt om i världen, även i medicinska sammanhang.

Den effekt som CBD-olja ger personer, utöver smärtlindring, är att personer känner sig lugnare, mindre stressade och får det lättare att sova.

 

Har CBD olja några biverkningar?

De biverkningar som kan uppstå när man intar CBD-olja är mycket lindriga, till skillnad mot många andra läkemedel. En del kan få huvudvärk, yrsel och känna sig illamående. Vissa kan också känna av symptom som liknar influensa.

Orsaken bakom det kan dock vara någon helt annan än att läkemedlet har en dålig effekt på din kropp, det kan snarare vara tvärtom. CBD är antiinflammatoriskt och kan starta igång en renande process där kroppen gör sig av med toxiner. Under denna process kan du uppleva de nämnda biverkningarna eftersom lagrade “gifter” kommer ut i blodomloppet. Detta ska dock gå över efter en viss tid. Om det inte går över kan det finnas en risk att du är allergisk mot CBD. Detta är dock mycket ovanligt men kan inte uteslutas om du får biverkningar av CBD olja. 

CBD-olja har använts som läkemedel och kosttillskott under många år och fram till idag har inga allvarligare biverkningar rapporterats. Utöver att CBD-olja har en renande effekt i kroppen så innehåller också oljan många viktiga vitaminer och mineraler som får personer att må bättre av att äta CBD-olja.

Avslutningsvis kan man påstå att det är värt att fundera på CBD-olja som medicin istället för andra mediciner – se bara till att köpa en laglig och godkänd olja.