Symtom av MS – Multipel Skleros

Många av de symptom som man får när man har MS är mycket lika de symptom som man har vid andra sjukdomar. Därför kan det vara svårt att direkt få en diagnos när man träffar en läkare. Vissa symptom kan vara mycket smärtsamma som exempelvis domningar och kramper i benen. Andra symtom är att man tappar all kraft i en kroppsdel eller i hela kroppen. Inledningsvis kan besvären uppstå tillfälligtvis men senare i livet bli mer besvärliga vilket kan leda till att man behöver få hjälp med att klara sin vardag. Det är vanligt att personer med svår MS har personlig assistent som kan hjälpa till så att personer med MS får ett så bra liv som möjligt.

MS, eller Multipel Skleros som det är en förkortning för, är en sjukdom som drabbar det centrala nervsystemet i kroppen. Det i sin tur innebär att en rad olika funktioner i kroppen påverkas och försämras, framförallt känseln. Det centrala nervsystemet ansvarar för nervsignaler i kroppen och ser till att impulser kommer fram på rätt sätt för att vår kropp ska kunna fungera med allt vad det innebär. I vår kropp har vi nervtrådar framförallt i ryggmärgen och i hjärnan. Dessa nervtrådar skyddas vanligtvis av ett fettämne som vi kallar myelin som tillåter nervimpulser att gå fram till kroppens olika delar. När man drabbas av Multipel Skleros inflammeras nervtrådarna och ärrbildning uppstår vilket har otäcka effekter. Sjukdomen drabbar personer under olika långa tidsperioder. Den kan komma och gå, men kan också gradvis försämra en persons mående utan möjlighet att återhämta sig.

 

MS första symtom

MS är en oberäknelig sjukdom som kan ge många olika symtom. I första stadiet av sjukdomen är det inte alltid uppenbart att man lider av just Multipel Skleros, men det finns mer eller mindre vanliga symtom som de flesta kommer att uppleva.

Att få en nedsatt syn är ett av MS första symtom. Många som blir sjuka får en inflammation i synnerven som ofta bara drabbar det ena ögat. Utöver detta är det vanligt att uppleva känselnedsättningar som ofta tas i form av domningar i olika delar av kroppen, exempelvis fingrarna. Muskelsvaghet är en annan vanlig konsekvens vilket kan resultera i svårigheter att använda ben och armar på rätt sätt. Att tappa balansen och att ha svårt att koordinera kroppen är inte heller ovanligt. Några andra symtom som en mindre andel upplever som första stadie av sjukdomen är trötthet, minnesförlust och nedstämdhet.

Ofta brukar besvären i början vara lindriga och kan även vara tillfälliga, vilket innebär att man mellan varven mår bra. Med tiden så utvecklar sig dock besvären vilket gör att man får det svårare att kunna klara av vardagliga saker. De första symptomen kan vara olika för olika personer. Det krävs också att sjukvården gör en utredning för att kunna diagnostisera att man lider av Multipel Skleros. Detta eftersom många av symptomen också är vanliga i samband med andra sjukdomar.

 

Övriga MS-symtom:

Försämrad kognitionsförmåga

En person med MS upplever ofta kognitiva svårigheter. Nervsignalerna hjälper oss att tänka och när de då inte fungerar som de ska kan personen få svårt att minnas saker och att koncentrera sig under en längre tid. Detta kan också vara en direkt konsekvens av den fysiska tröttheten en sjuk individ upplever, eftersom det blir svårare att tänka klart när man är så pass utmattad.

 

Kramp och domningar i fötterna

Ett av de symptom som är vanligt då man har MS är att man får kramp i fötterna eller i benen. Det är också vanligt att man lider av domningar i fötterna, främst då man ligger ner, vilket gör att man får det svårt att sova.

Att uppleva domningar i olika delar är även det en effekt av Multipel Skleros. Det är framförallt lemmarna som påverkas, alltså våra ben, fötter, armar och händer. Det är inte ovanligt att få kramp i fötterna och uppleva att de domnar. Domningarna upplevs olika för alla men liknas ofta med en typ av brännande känsla i huden. Det blir ofta svårt att gå för den som lider av MS och att få kramp i benen eller kramp i hela kroppen är inte ovanligt. Trots det påverkas ofta andra delar av kroppen också, till exempel kan man uppleva domningar i ansiktet som kommer och går.

 

Spasmer i muskler

Många kan få spasmer i musklerna vilket kan orsaka kramp eller ofrivilliga rörelser. Dessa spasmer kan vara lindriga men även så pass svåra att personen inte kan kontrollera den kroppsdel som blivit drabbad. Spasmer i musklerna kan vara mycket smärtsamt och göra det svårt för personer att gå.

 

Känns som elektriska stötar i kroppen

Ett vanligt symptom för MS är att man kan känna en elektrisk stöt i kroppen när man böjer huvudet framåt. Oftast uppstår den elektriska stöten längs med ryggraden, benen eller i armarna, vilket skapar en obehaglighetskänsla. Symptomet upphör vanligtvis direkt då man höjer upp huvudet igen.

 

Smärta i ländryggen

Många personer med MS kan känna en smärta i ländryggen som också kan stråla ned vidare i skinkorna och benen. Ofta börjar det med att man känner sig trött och stel i ryggen och när man senare gör vissa rörelser eller ska lyfta något uppstår en smärta.

 

Brännande känsla i händerna

När vissa nervtrådar påverkas av inflammationer så kan det uppstå en brännande känsla i händerna, armarna, benen eller egentligen var som helst på kroppen. Det kan också vara en stickande känsla eller att händerna domnar bort.

 

Muskelsvaghet i armar och ben

När man har MS så förtvinas musklerna sakta i armar och ben. Det leder till att man får en muskelsvaghet i armar eller ben som gör att man inte klarar av att exempelvis lyfta saker som man tidigare har kunnat lyfta.

Att bli orimligt trött är ett tecken på MS, det vill säga en trötthet som inte kan kopplas till att personen utövat en väldigt ansträngande aktivitet. För de som upplevt denna typ av trötthet beskrivs den ofta som förlamande och personen känner sig otroligt utmattat utan anledning. Vanlig fysisk ansträngning kan bidra till en ökad trötthetskänsla, men tröttheten kan också vara ihållande utan samband till ansträngning. 

 

Balans- och rörlighetsproblem

Alla muskler i kroppen påverkas av MS och när man är sjuk får man ofta svårt med balans och rörligheten. Det är inte ovanligt att få svårt att gå eftersom signalerna till musklerna inte fungerar som de ska. Som en följd upplever patienten muskelsvaghet i armar och ben och ofta bildas mjölksyra i exempelvis armar utan särskild ansträngning.

 

Ryckningar i ögat

En vanlig åkomma som man kan få när man har MS är ryckningar i ögat som man inte kan kontrollera själv. Dessa ryckningar uppstår då nervtrådarna som styr kroppens funktioner blir skadade. Andra problem som också är vanligt vid MS är att man får nedsatt syn.

 

Kramp i hela kroppen

När man har MS får man ofta kramper i olika kroppsdelar. Vanligtvis får man kramp i fötter, ben eller armar men det kan också hända att man får kramp i hela kroppen. Detta kan vara mycket smärtsamt och totalt hämma en persons rörelsefrihet.

 

Brännande känsla i benet

MS kan också bidra till att man får en brännande känsla i benet eller stickningar som gör att benet domnar bort. Dessa symptom uppstår vanligtvis då man ligger ned och vilar vilket gör att man kan få det svårt att sova.

 

Domningar i ansiktet som kommer och går

Personer som har MS kan få domningar i ansiktet som gör att man får det svårt att kontrollera sina ansiktsuttryck. Det är vanligt att dessa domningar är tillfälliga men i svåra fall kan de vara bestående eller varaktiga under en längre tid. Det gör att man får det svårt att med ansiktet uttrycka sig. Man kan också få talstörningar då tungan domnar bort vilket gör att personer i ens omgivning får det svårt att förstå vad man säger.

 

Brännande känsla i huden

En av de symptom man kan få av MS är en brännande känsla i huden. Det kan också upplevas som stickningar vilket kan vara mycket obehagligt. Denna brännande känsla i huden gör att många har det svårt att sitta still eller sova.

 

Ont i leder och muskler på grund av MS

I samband med att nervsystemet attackeras påverkas både leder och muskler. Bland annat så förtvinas musklerna vilket leder till att man tappar muskelstyrka. Det är också vanligt att man får ont i leder och i musklerna när man har MS. Man kan smörja in leder och muskler med en cannabisolja. Cannabisolja ger en viss smärtlindring hos många personer som har MS.

 

Brännande känsla i fingrarna

En stickande känsla eller en brännande känsla i fingrarna är också vanliga symptom när man har MS. Det leder ofta till en obehagskänsla men också att man har svårt att utföra saker med sina fingrar som exempelvis greppa en kaffekopp.

 

Kramp i benen

Att få kramp i benen är vanligt när man har MS. Oftast beror inte krampen på att man har tröttat ut musklerna i benen utan istället brukar kramperna uppstå när man ligger ned. Det gör att man kan få svårt att sova eller att ligga still, då kramperna ofta är smärtsamma.

 

Öm i huden

Om man har MS brukar man känna en ömhet i huden. Den kan visa sig som stickningar, kittlingar, domningar eller som en brännande punkt på huden. Det är nerverna som skickar ut felaktiga signaler i kroppen som bidrar till att man blir öm i huden.

 

Mjölksyra i armarna utan ansträngning

En vanlig åkomma när man har MS är att man känner sig trött och orkeslös. Eftersom MS påverkar muskulaturen är det helt normalt att man känner sig trött och får mjölksyra i armarna utan ansträngning. Det gör att man kan få det svårt att använda sina armar för att lyfta saker men också att förflytta sig själv.

 

Acceptera och leva med MS

Att Multipel Skleros är en otäck sjukdom kommer man inte undan. Men trots det finns det sätt att hantera MS och många som lider av sjukdomen har ett fungerande liv.

 

  • Bromsmedicin/alternativ medicin

 Idag finns det inga medel för att bota sjukdomen. Däremot finns det bromsmedicin som kan vara otroligt effektiv och hindra en vidareutveckling av sjukdomen. Om du upplever någon utav de nämnda symtomen och misstänker att du lider av MS är det viktigt att du tar detta på allvar för att få stopp på sjukdomen i ett tidigt stadie. Uppsök därför läkarvård så snabbt du kan. En numera vanligare medicin för att behandla MS är CBD-olja som kan lindra symtom och smärtor.

 

  • Mental acceptans för din sjukdom

Om du fått diagnos är alltså medicin det mest uppenbara och viktiga steget för att kunna leva med sjukdomen. Utöver detta är det mycket viktigt att arbeta med att mentalt acceptera din situation, oavsett hur svårt det är. I Sverige finns många resurser för den som blivit sjuk och det finns många sätt att lindra sjukdomen. Detta innefattar att gå till psykolog för att hantera de mentala problem, såsom depression, som är en del av sjukdomen.

 

  • Sjukgymnastik 

Att gå till en sjukgymnast är ett annat steg som är direkt nödvändigt i denna situation för att i största mån kunna behålla muskelfunktioner. Det finns många sjukgymnaster som är specialiserade inom ämnet och som kan hjälpa den enskilda individen.

 

  • Personlig assistans

Det ultimata scenariot är såklart att den drabbade fortfarande kan ta hand om sig själv eller kan få hjälp av nära och kära för att ha en normal vardag. När detta inte är möjligt ska man veta att den sjuke har rätt till personlig assistans i viss utsträckning beroende på hur sjuk man är. Detta kan underlätta vardagen otroligt både för den som är sjuk och dess anhöriga.