Finns inget humant med Humana AB

Privatiseringen av personlig assistans i Kalmar kommun har varit en minst sagt kontroversiell, segdragen och farsartad historia. Hela processen har kantats av undermåliga rapporter och felberäkningar, prestige hos pådrivande politiker samt kraftiga protester och stor oro hos personerna med funktionsnedsättning,…
Inga löften uppfyllda om assistansen

Gång på gång har vi hört löftet: Den socialdemokratiskt ledda regeringen ska stoppa den nedmontering som man själva startat av LSS och rätten till personlig assistans. LSS gör det möjligt för många med funktionsnedsättningar att leva ett värdigt liv i…
Nedskärningarna mot personlig assistans fortsätter

För Liberalerna så är den personliga assistansen en av vår tids största frihetsreformer. Men svårt funktionshindrades möjlighet att få personlig assistans för att leva ett drägligt liv förhindras allt mer. Regeringens så kallade åtgärder för att förhindra detta ha ingen…
Förvaltningsrätten ger MS-sjuk rätt

”Nämndens utredning är dåligt utförd”. Det fanns med i yrkandet från den MS-sjuke Helsingborgaren som fick sitt hjälpbehov kraftigt nedskrivet. Nu får vårdtagaren rätt i förvaltningsrätten. Fram till årsskiftet hade vårdtagaren rätt till personlig assistans. Men vård- och omsorgsnämnden, i…
Tyst katastrof

Svårt funktionshindrade får allt svårare att leva ett drägligt liv. I Uppsala län har 8,8 procent förlorat sin personliga assistans från 2015 fram till juni i år, i Gävleborg 12 procent. Detta visar siffror från Försäkringskassan som vi låtit Riksdagens utredningstjänst…
Rätten att leva ett värdigt liv i frihet

Svårt funktionshindrades möjlighet att få personlig assistans för att leva ett drägligt liv förhindras allt mer. Regeringens så kallade åtgärder för att förhindra detta ha ingen effekt visa ny statistik Liberalerna tagit fram. I Västra Götaland har 8,4  procent förlorat…
Kan äta mellanmål själv

HÄSSLEHOLM, En elev i de nedre tonåren har fått avslag på ett överklagande till förvaltningsrätten gällande ett utökat antal timmar för personlig assistans. Eleven beviljades förra året 44 timmars personlig assistans i veckan för att klara personlig hygien, måltider, träning, fritid,…
Förbättrad rättshjälp i socialförsäkringsmål

Media har den senaste tiden rapporterat om att personer som överklagat beslut enligt socialförsäkringslagarna inte beviljats rättshjälp i annat än i väldigt liten omfattning. Detta innebär att redan utsatta personer blir hänvisade till att själva finansiera rättsliga biträden eller driva…
Anpassningsbranschen vill att regeringen gör mer

Bilanpassningsbranschen går på knäna. Fyra av tio anställda är borta sedan nya lagen trädde i kraft. Regeringens besked att konsekvenserna av nya lagen ska utredas väcker inget hopp. Sedan den nya lagstiftningen om bilstöd trädde kraft i fjol har handläggningstiderna…