Ge besked i LSS-frågan!

Den personliga assistansen är åter i fokus i debatten, denna gång med fler drabbade som protesterar mot den behandling som de utsätts för av Försäkringskassan. Människor som är beroende av personlig assistans vet inte vad de kan förvänta sig av…
Idag är jag villrådig

VALET 2018: Det finns inget parti som tilltalar mig Det finns idag inget parti som tilltalar mig och de krav jag har. Jag läser mötesprotokoll från socialnämnd och så vidare och försöker verkligen förstå var mina skattepengar går. Socialnämnden går…