Omänskligt att vägra legalisera cannabis

Kriget mot narkotika har blivit ett krig mot sjuka, fattiga, utslagna och icke-vita Låt oss ta det från början. Det första beviset för att människan använt cannabis är ett mönster gjort med växtens fibrer på ett lerkrus för 10 000…
KD begär riksdagsdebatt om assistans

Kristdemokraterna begär en så kallad aktuell debatt i riksdagen om rättsläget vad gäller personlig assistans och statlig assistansersättning för funktionshindrade. Partiet hänvisar till det oklara rättsläge som rått och råder på området. Nyligen kom en vägledande dom från Högsta förvaltningsdomstolen…
Assistans avgörande vid parkinson

En av tre med Parkinsons sjukdom kan inte lämna hemmet utan hjälpmedel eller personlig assistans. Men med hjälpmedel och/eller personligt stöd kan nio av tio ta sig utanför stan. Parkinson är en kronisk neurologisk sjukdom som drabbar ungefär en av hundra…
Lägst sjukfrånvaro i små välfärdsföretag

Skillnaderna i sjukfrånvaro mellan privat och offentligt drivna välfärdsföretag är små, om hänsyn tas till personalsammansättningen. En högre sjukfrånvaro finns istället hos de stora offentliga och privata välfärdsproducenterna jämfört med de mindre privata. Det visar en ny analys från Försäkringskassan.…
Mer kommunal assistans för barn

Kommunal personlig assistans är den LSS-insats som procentuellt sett ökat mest mellan 2016 och 2017, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Bland barn i åldern 0-12 år ökade kommunalt beslutad personlig assistans med 22 procent. Det är betydligt fler pojkar än…
Fler får kommunal assistans

Allt fler får kommunalt beslutad assistans. Störst är ökningen för barn. Mellan år 2016 och 2017 har 22 procent fler barn i åldrarna 0–12 år fått kommunalt beslutad personlig assistans. Enligt Socialstyrelsen har ökningen att göra med att det är…
Livihop köper Trea Assistans

First North-listade assistansbolaget Livihop köper Trea Assistans Stockholm, ett bolag verksamt inom personlig assistans i Stockholmsregionen och Skellefteå. Det köpta bolaget tillträddes på tisdagen, den 17 april, enligt ett pressmeddelande. Köpeskillingen uppgår till 22,0 miljoner kronor, varav 11 miljoner kontant och…
Domstolsbeslut får familjen att jubla

Sondmatning anses i en färsk dom räknas som grundläggande behov. Nu ser Träkvistabon Malin Larsson en ljusning för familjen och dottern Tuva. – Det är en livsavgörande dom, säger hon. Vi har väntat på det här i ett och ett…
Försäkringskassan: Sök på nytt

En ny vägledande dom ger personer med funktionsnedsättning tillbaka rätten att få statlig assistans vid egenvård. Den rättigheten hade försäkringskassan tagit bort 2016, men de som nekats assistans på grund av det, kan nu ansöka på nytt, säger Eva Nordqvist,…
”Människor har farit otroligt illa”

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande om att sondmatning är ett grundläggande behov välkomnas inom politiken. Samtidigt riktas skarp kritik mot regeringens sätt att hantera assistansfrågan. – Dagens dom är ju verkligen ett tungt bevis för att det har varit helt fel tolkning de…
Även sondmatning kan ge rätt till assistans

Om en måltid sker genom att man får hjälp att föra en sked till munnen eller med sondmatning ska inte spela någon roll. Det konstaterar Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) i ett avgörande där man slår fast att sondmatning är ett grundläggande…
Kränker Sverige rätten till ett självständigt liv?

Rätten till ett självständigt liv för personer med funktionsnedsättning står i fokus för den internationella konferens som arrangeras i Sundbyberg den 17 april.  Lever Sverige upp till sina internationella åtaganden? Eller har omfattande försämringar i LSS och personlig assistans lett till…
Friheten tillbaka – rädda assistansen

Personlig assistans var tänkt som en frihetsreform, en möjlighet att leva som andra också för dem som har omfattande funktionsnedsättningar, men det har steg för steg smulats sönder vilket även drabbar invånare i Sigtuna kommun. Reglerna för vilka som har…
Stoppa farliga läkare

Sjukvårdspersonal som utreds för så allvarliga missförhållanden att de stängs av från sin tjänst, ska stängas av i hela landet. Den som inte längre får träffa sina patienter, ska inte heller kunna få nya. Vad händer när sjukvården inte hjälper, utan…
Sebastian har fått komma hem

18-årige Sebastian satt inlåst på en sluten psykiatrisk avdelning på Danderyds sjukhus i ett halvår. Efter en lång kamp har han fått en egen bostad nära föräldrarna på Lidingö, berättar SVT. Ett halvårs mardröm är slut för 18-årige Sebastian och…