Handlingsplan för LSS förbättringar

Kompetens måste bli bättre hos politiker, jurister i FR samt ansvariga i kommunerna. Dels är det den bristande kompetensen som finns bland de som skall svara för att LSS genomförs som lagen var tänkt 1993. Det är en utmärkt lag…
Person häktad efter knivhot på boende

Gällivare kommun har lex Sarah-anmält två fall av knivhot på ett boende för personer med funktionshinder. Av en utredning framgår det att en person har huggit en kniv i bordet och krävt en brukare på pengar. Personen polisanmäldes och häktades…
SKL: Ge kommuner bidrag för personlig assistans

Sveriges kommuner och landsting (SKL) och förbundet för Rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU) är kritiska till att regeringen, i den nya budgeten, inte avsätter pengar till kommuner som får ta ett ökat ansvar för personlig assistans. – Det har vi tagit…
Ankis desperata brev till ministern

Strokedrabbade Mikael Foss är en av förlorarna i regeringens budget.I oktober 2015 drabbades han av en stroke i hjärnstammen och sedan dess är han förlamad från halsen och nedåt. Han är en av många funktionsnedsatta som nu håller på att…
Lex Sarah: bristande rutiner under bilfärder

Vid två olika tillfällen har rutiner brustit under bilfärder med brukare. Vid det ena tillfäller drog brukaren i ratten under pågående bilfärd och vid det andra tillfället hade en personal fokus på sin mobil istället för på bilkörningen. Båda händelserna…
Regeringens budget 2018 – Ett blandat utfall

Regeringen presenterade idag budgeten för 2018, många av förslagen var kända sen tidigare. Några av förslagen som hade presenterats tidigare var bl.a. höjt tak för lönebidraget, höjt schablonbelopp för den statliga assistansersättningen, ökat garantibelopp för sjuk- och aktivitetsersättningen, större bostadstillägg och…
Barn med funktionsnedsättning betalar för reformerna

Regeringens budget möter stark kritik från företrädare för barn med funktionsnedsättning. Samtidigt som regeringen idag presenterar reformer för 40 miljarder beräknas staten spara mer än 7 miljarder inom personlig assistans jämfört med anslagna medel under 2016 och 2017.* – 40…
1,6 miljarder insparat på assistansen

Regeringens budget för 2018 visar att utgifterna för assistanserättning under 2017 blir 1,6 miljarder lägre än tidigare beräknat bland annat pga att antalet assistansberättigade minskar. Schablonbeloppet för 2018 blir 295,40 kr, en höjning med 1,5 %. Minskade kostnader pga färre…
HÖSTBUDGETEN Loord: ”Att utesluta den viktiga gruppen är en skam”

Kristdemokraten Jimmy Loord reagerar på den senaste höstbudgeten: ”Tystnaden från både regeringen och Vänsterpartiet i denna fråga gör mig väldigt orolig” På onsdagsmorgonen presenterade finansministern Magdalena Andersson regeringens budgetproposition för 2018 – där barnbidraget och studiebidraget för gymnasieungdomar höjdes med 200 kronor i…
Personal misstänks ha stulit från brukare

HÄSSLEHOLM En brukare på ett LSS-boende misstänks ha blivit bestulen på 100 kronor i somras. Sannolikt ligger personal på boendet bakom stölden. I en lex Sarah-rapport framgår att pengar ska ha stulits från en brukare på ett LSS-boende för personer med…
Makt över sitt liv – glöm det?

Den nu pågående LSS-utredningen lutar åt ett kommunalt huvudmannaskap för den personliga assistansen. Det gör den knappast utan förankring i regeringskansliet. För assistansberättigade med omfattande funktionsnedsättningar kan det betyda slutet på ett självvalt liv. Assistansreformens historiska inkludering av medborgare med…
Kommunens budget spricker när Försäkringskassan säger nej

”Du kan inte budgetera de kostnaderna” HABO Försäkringskassans hårdare hållning till vilka som får assistans märks hos funktionshinderomsorgen i kommunen. Det har blivit svårare att budgetera eftersom ett avslag från Försäkringskassan hos någon som har behov av assistans genast ökar kommunens…
Strokedrabbad i kläm mellan kommunen och Försäkringskassan

Strokedrabbade Mikael Foss i Kalmar som efter en stroke 2015 är förlamad och rullstolsburen, har enligt juristen som hjälper familjen, hamnat i kläm mellan Försäkringskassan och kommunen. Juristen Johannes Stålnacke arbetar för Humana, det assistansbolag som Mikael Foss och hans familj anlitar. Han anser att…